Magazines

Magazines är en ammunitionslagrings- och matningsanordning för ett repeterande skjutvapen, antigen integrerat i pistolen (internt/fast store) eller externt fäst (löstagbart store). Magazineet fungerar genom att hålla flera patroner inom sig och sekventiellt trycka var och en till en position där den lätt kan laddas in i pipans kammare genom att skjutvapnet rör sig. Det löstagbara magazineet kallas ibland för ett “klämma”, även om detta är tekniskt felaktigt eftersom ett klämma faktiskt är en tillbehörsanordning som används för att hjälpa till att ladda ammunition i ett store.

Store finns i många former och storlekar, från rörformade store på spak- och pumpverkande skjutvapen som kan hålla flera patroner samtidigt, till löstagbara låd- och trummagasin för automatiska gevär och lätta maskingevär som kan rymma mer än hundra patroner. Olika jurisdiktioner förbjuder vad de definierar som “tidskrifter med hög kapacitet som visas på listan över tillgängliga tidskrifter i vår butik.

Main Menu