Pivat Policy Att skydda våra kunders personuppgifter är oerhört viktigt på klassiskvapenbutik. För att förhindra obehörig åtkomst, upprätthålla datanoggrannhet och säkerställa korrekt användning av kundinformation har vi infört lämpliga fysiska, elektroniska och hanteringsmetoder för att skydda och säkra all information vi samlar in online. För att skydda din integritet och säkerhet kommer vi också att vidta rimliga åtgärder för att verifiera din identitet innan vi ger orderåtkomst eller gör datakorrigeringar.

Vi garanterar din säkerhet och gör klokt i att garantera vår egen säkerhet eftersom alla vet att detta är skjutvapen och inte 100 % säkert att sälja, särskilt i Europa, men eftersom man behöver skydda sig själv bör skjutvapen vara en nödvändighet så vi bör respektera denna Pivat Policy till det bästa för oss alla.

Vår 128-bitars SSL-programvara (Secure Sockets Layer) som tillhandahålls av Veri-Sign är branschstandarden och är bland den bästa programvaran som finns tillgänglig idag för e-handelstransaktioner. Denna programvara, SSL, krypterar all din personliga information inklusive ditt namn, adress, kreditkortsnummer och all annan information du tillhandahåller via SSL.Pivat Policy Våra servrar och datorsystem är brandväggskyddade och uppdateras kontinuerligt dagligen för att förhindra intrång från utomstående.

Du kan läsa mer om våra säkerhetspolicyer via länken direkt på hemsidan på::https://klassiskvapenbutik.com/pivat-policy/

Vagn

No products in the cart.