Handvapen

Handvapen är kortpipiga skjutvapen som kan hållas och användas med en hand. De två vanligaste undertyperna av handeldvapen som används idag är revolvrar och halvautomatiska pistoler. Så i denna kategori kommer vi att lista ett par revolver och halvautomatiska pitoler.

Under dagarna före kommersiell massproduktion ansågs handeldvapen ofta vara ett kontorsmärke, ungefär på samma sätt som ett ceremoniellt svärd. Eftersom de hade begränsad användbarhet och var dyrare än erans långa vapen, bars handvapen endast av de mycket få som hade råd att köpa dem. Men 1836 patenterade Samuel Colt Colt Paterson, den första praktiska massproduktionen av revolvrar genomfördes.

Dessa handeldvapen kunde skjuta fem skott i snabb följd och blev mycket snabbt ett populärt försvarsvapen, vilket gav upphov till talesättet: ”Gud skapade människorna, men Colt gjorde dem lika. Idag, i större delen av världen, används handeldvapen främst av brottsbekämpande tjänstemän som sidovapen, men i Sverige och vissa andra länder runt om i världen är handeldvapen också allmänt tillgängliga för civila och vanligtvis bärs för självförsvar.

Main Menu