8mm 170gr SST Hornady #3233 100/Bx

kr1,040.00

In stock

Hornady #3233 100ct Box
SST

The Hornady SST (Super Shock Tip) is designed to deliver tremendous shock on impact while expanding quickly and reliably, particularly at higher velocities. Flat shooting and deadly accurate, it’s an ideal bullet for whitetails, as well as most North American game animals from antelope to moose and similar-sized African plains game. The SST creates a devastatingly large wound channel.

CALIBER- 8mm
PRODUCT LINE- SST
SECTIONAL DENSITY- .233
BALLISTIC COEFFICENT-.455 (G1)
WEIGHT- 170gr

Category:

kr1,040.00

Description

8mm 170gr SST Hornady #3233 100/Bx

8mm 170gr SST Hornady #3233 100/Bx är designad för att ge enorma stötar vid kollisioner samtidigt som den expanderar snabbt och tillförlitligt, särskilt vid högre hastigheter. Platt skjutande och dödligt exakt, det är en idealisk kula för whitetails, såväl som de flesta nordeuropeiska viltdjur från antilop till älg och liknande stora afrikanska slättvilt. SST skapar en förödande stor sårkanal.

Main Menu